Umíř (Umirschan)

Okres: Plzeň - sever

Kategorie: Osada

Rok zániku: po 1945

Důvod zániku: postupně vysídlena po roce 1945

Popis

Osadu Umíř tvořily na konci 2. sv. války 4 domy obydlené lidmi německé národnosti. Na společné návsi stála čtvercová kaplička s věžičkou. Poblíž kaple vedla vnitřní linie opevnění tzv „plzeňské čáry“, což dokazují dva nedaleké lehké objekty (řopíky). Po odsunu v roce 1945 zůstala osada vysídlená, obytné domy byly zbořeny. V okolních lesích byl na krátkou dobu zřízen vojenský prostor, což přispělo k devastaci kapličky. Dalšímu úpadku kaple zamezila její rekonstrukce, která proběhla v roce 2006. Severně od osady stojí křížek z roku 1907.

Zdroj

  • wikipedie
  • http://www.zanikleobce.cz

Poloha

Šířka N(Y)° 49.93585   Délka E(X)° 13.13756 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft