Račín (Ratschin)

Okres: Plzeň - sever

Kategorie: Osada

Rok zániku: po 1945

Důvod zániku: postupně vysídlena po roce 1945

Popis

Osada Račín patřila k jedněm z nejstarších na Nečtinsku. Na návsi typu okrouhlice stála návesní kaple, jejíž ruiny byly zrekonstruovány a kaplička tak stojí dodnes. V roce 1918 zde žilo 127 osob v 18 domech. Po druhé světové válce došlo k vystěhování německého obyvatelstva. Ačkoli pak proběhla snaha o znovu osídlení, novým obyvatelům se nepodařilo navázat na předchozí chod vesnice, která pak opět zůstala opuštěná.

Dnes zde krom kapličky Nejsvětější trojice a zřícenin dalších stavení stojí i jeden zrekonstruovaný dům, který je sezónně obydlen. Za jeho obnovu se v 60. letech zasloužili potomci jednoho z původních majitelů. K Račínu patřili i dva nedaleké mlýny na Starém potoce – Horní a Dolní mlýn, jejichž zbytky jsou patrné dodnes.

Zdroj

Poloha1

Šířka N(Y)° 49.95700   Délka E(X)° 13.08861 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft