Holčíkovy chalupy (Holdschicken Häuser)

Okres: Plzeň - sever

Kategorie: Osada

Rok zániku: po 1945

Důvod zániku: postupně vysídlena po roce 1945

Popis

Jednalo se o osadu u Holčíkova mlýna, který byl vybudován na Úterském potoce. Osada spadala pod správní obec Vidžín, potřebné služby navštěvovali místní v nedaleké Teplé (četnická stanice) či v Úterý (pošta, telegraf).

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 1929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)

Poloha

Šířka N(Y)° 49.97319   Délka E(X)° 12.99375 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft