Dlouhá Louka (Langweisen)

Okres: Plzeň - sever

Kategorie: Osada

Rok zániku: po 1945

Důvod zániku: vysídleno, vojenský prostor

Popis

Osada spadala pod správní obec Nečtiny-Hrad, v současnosti je zcela zničena. Dlouhá louka patřila k farnosti Nečtiny, kde se také nacházel telegraf a pošta. Na četnickou stanici docházeli zdejší obyvatelé do Dolní Bělé. Po odsunu v roce 1945 byl v místních lesích krátkodobě zřízen vojenský prostor, docházelo zde k bombardování. V současnosti tudy vede cyklotrasa.

Zdroj

Poloha

Šířka N(Y)° 49.91406   Délka E(X)° 13.18042 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft