Dolany (Dollana)

Okres: Plzeň - sever

Kategorie: Osada

Rok zániku: po 1963

Důvod zániku: Vodní nádrž Hracholusky

Popis

První písemná zmínka o Dolanech pochází z roku 1379.

V roce 1921 zde žili 4 Češi a 142 Němců v 18 domech. Obec Dolany však podlehla výstavbě Hracholuské přehrady, v době likvidace čítala 27 popisných čísel. V letech 1960 – 1962 došlo k boření budov, o rok později byly ruiny zatopeny.

Jednou z připomínek původních Dolan je socha Sv. Jana Nepomuckého, která odsud byla zavezena ke kapličce v Hracholuskách. V Rájově pak stojí přesná kopie dolanského domu, ve kterém sídlil místní národní výbor a klubovna modelářů. K výstavbě domu byly dokonce použity původní trámy. 

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 1929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Tachovský deník

Poloha

Šířka N(Y)° 49.79436   Délka E(X)° 13.14456 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Dolany (Dollana)Dolany (Dollana)Dolany (Dollana)Dolany (Dollana)Dolany (Dollana)Dolany (Dollana)Dolany (Dollana)Dolany (Dollana)Dolany (Dollana)Dolany (Dollana)Dolany (Dollana)Dolany (Dollana)Dolany (Dollana)Dolany (Dollana)Dolany (Dollana)Dolany (Dollana)Dolany (Dollana)Dolany (Dollana)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft