Gerclín (Görzlin)

Okres: Plzeň - sever

Kategorie: Osada

Rok zániku: po 1945

Důvod zániku: postupně vysídlena po roce 1945

Popis

Osada Gerclín (jinak také Krclín) spadala pod město Úterý. K osadě patřilo několik usedlostí poblíž starého Jansova mlýna. Potřebné služby jako telegraf, četnickou stanici, poštu či faru navštěvovali obyvatelé Gerclína v Bezdružicích. Po odsunu německého obyvatelstva v roce 1945 osada zanikla, dodnes jsou zde však patrné pozůstatky původního osídlení.

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 1929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Naučná stezka Úterý: http://osbart.wz.cz/stezka/08_mlyn.pdf

Poloha

Šířka N(Y)° 49.96056   Délka E(X)° 13.00944 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft