Bártlův Dvůr (Bartlhof)

Okres: Klatovy

Kategorie: Osada

Rok zániku:

Důvod zániku: hraniční pásmo

Popis

Takzvaný Bartlhof, spadající pod obec Fleky, byl rodištěm Wolfganga Leitermanna, otce německého spisovatele Franze Leitermanna. Spisovatel trávil život v nedalekém Chudeníně, odkud byl však v roce 1946 odsunut. V roce 1945 tvořilo osadu Bártlův dvůr 5 domů. Obec postupně zanikla po vysídlení německého obyvatelstva.

 

Zdroj

Poloha

Šířka N(Y)° 49.29206  délka E(X)° 13.03778 (GPS; Fleky, u Červeného dřeva)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft