Červené dřevo (Rothenbaum)

Okres: Klatovy

Kategorie: Osada

Rok zániku: po 1945

Důvod zániku: blízskost hraničního pásma

Popis

Osada zřejmě získala svůj název podle barvy kůry stromů, které se v místě nacházely (pravděpodobně se jednalo o modříny). Jelikož byla osídlena převážně Němci (osada se nacházela cca 1 Km od hranice se SRN), často se užíval německý název Rothenbaum. Osada byla založena současně s farou a kostelem Panny Marie Bolestné, který byl vybudován v letech 1676 – 1680. Ačkoli se jednalo o malou osadu, stala se farností pro mnohem větší sousední obce Liščí a Fleky.

Roku 1890 zde v 10 domech žilo 69 Němců a 3 Češi, roku 1921 pak 57 Němců a 2 Češi ve 12 domech. Osada byla vysídlena po 2. světové válce. Dne 3. 5. 1953 vyhořel místní kostel, v roce 1957 byly jeho ruiny odstraněny. Zkáze podlehl i zdejší hřbitov.

Teprve po otevření hranic projevili zájem o místo bývalí obyvatelé osady. Německý spolek Víra a domov zde po roce 1990 odkryl základy původního kostela. Na místě oltáře byl vztyčen dřevěný kříž. Částečné obnovy se dočkal i hřbitov, kam byly umístěny nalezené náhrobky.

Zdroj

Poloha

Šířka N(Y)° 49.29656   Délka E(X)° 13.04317 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)Červené dřevo (Rothenbaum)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft