Zelenohorská Huť (Grünbergerhütte)

Okres: Klatovy

Kategorie: skupina chalup

Rok zániku: 1950 - 1960

Důvod zániku:

Popis

Bývalá osada se rozkládala v nadmořské výšce kolem 1000 m nad obcí Mechov. Fungovala zde sklářská huť, ve které se koncem 18. století vyrábělo např. zrcadlové sklo, duté sklo a skleněné perly. Nacházelo se tu kolem 40 stavení, dnes tu krom zbytků budov a kamenných snosů nalezneme jen několik drobných sakrálních památek (křížků a božích muk). Bývalý život připomínají i kvetoucí ovocné stromy či zbytky starých cest. Osada zanikla stejně jako mnoho jiných po odsunu Němců a dále následkem zřízení vojenského újezdu.

Zdroj

Poloha

Šířka N(Y)° 49.07352  délka E(X)° 13.44179 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft