Želiv (Fleischhöfe)

Okres: Klatovy

Kategorie: skupina chalup

Rok zániku:

Důvod zániku: poválečné vysídlení

Popis

Tato skupina chalup spadala pod správní obec Oldřichovice, potřebné služby (pošta, telegraf, četnická stanice) bylo nutné navštěvovat v Dešenicích. Místo bylo zcela zničeno.

Zdroj

Poloha

Šířka N(Y)° 49.27083    Délka E(X)° 13.21890 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft