Zhůří u Rejštejna (Haidl)

Okres: Klatovy

Kategorie: Osada

Rok zániku: 1950 - 1960

Důvod zániku: poválečné vysidlování, budování radarové stanice v r.1952

Popis

Již ve 14. století tudy vedla Zlatá stezka kašperskohorská. V 17. století byla založena osada Heidl, což zřejmě souviselo se vznikem dvou nedalekých skláren. První písemná zmínka o osadě pochází z druhé poloviny 18. století. Dle údajů z roku 1900 zde v této době bylo 20 domů, žilo tu 168 výhradně německých obyvatel. Na severním okraji obce stála kaple sv. Václava. Po odsunutí původních obyvatel v letech 1945–1947 proběhla snaha o znovuosídlení osady přistěhovalci z Rumunska a ze Slovenska. Tyto pokusy však byly zastaveny poté, co byla oblast v roce 1952 zabrána vojskem. Osada byla postupně zničena, místo toho zde vzniklo radiolokační stanoviště v nově zřízených kasárnách, dva roky zde fungovala i vrtulníková základna. Původní kaple se dokonce po nějakou dobu využívala k chovu prasat pro vojenskou kuchyni, než byla na přelomu let 1956–57 zcela zničena. Po převratu vojsko kasárna opustilo, chátrající objekty byly v roce 2009 odstraněny. Z několika důstojnických domků se staly rekreační chalupy. Jihovýchodní svah Huťské hory nabízí krásné výhledy na šumavské hraniční hřebeny. Místo je známé i kvůli tragédii, která se zde odehrála v roce 1937. Na Štědrý den narazilo do Huťské hory letadlo společnosti Air France, havárii nepřežili 3 pasažéři.

Zdroj

Poloha

Šířka N(Y)° 49.08350    Délka E(X)° 13.55679 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Zhůří u Rejštejna (Haidl)Zhůří u Rejštejna (Haidl)Zhůří u Rejštejna (Haidl)Zhůří u Rejštejna (Haidl)Zhůří u Rejštejna (Haidl)Zhůří u Rejštejna (Haidl)Zhůří u Rejštejna (Haidl)Zhůří u Rejštejna (Haidl)Zhůří u Rejštejna (Haidl)Zhůří u Rejštejna (Haidl)Zhůří u Rejštejna (Haidl)Zhůří u Rejštejna (Haidl)Zhůří u Rejštejna (Haidl)Zhůří u Rejštejna (Haidl)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft