Zhůří (také: Zhůří na Javorné)(Haidl am Ahornberg)

Okres: Klatovy

Kategorie: Obec

Rok zániku:

Důvod zániku: vojenský výcvikový prostor Dobrá voda

Popis

Zhůří bychom hledali 8 km od Hartmanic v malebném údolí Zhůřeckého potoka. Bývalo sídlem Královácké rychty, později se stalo farní obcí. Již koncem 17. století zde vrchní rychtář Georg Schmidt nechal ve středu obce postavit kapli, která byla zasvěcena sv. Trojici. V 18. století zde fungovala sklárna. Za přispění králováckých sedláků byl v letech 1762–1763 namísto kaple vystavěn dřevěný kostel. Kostel se stal dominantou obce, avšak nepřežil období po druhé světové válce. Obec, jež ještě v roce 1921 čítala 598 obyvatel (585 Němců, 6 Čechů), byla po válce vysídlena a postupně zlikvidována. Vznikl zde vojenský výcvikový prostor Dobrá Voda, z domů a kostela zůstaly jen trosky. Na místě kostela byla postavena malá kaplička, která zde spolu s pomníkem padlým vojákům připomíná původní život.

Zdroj

Poloha

Šířka N(Y)° 49.17722    Délka E(X)° 13.33250 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft