Zadní Paště (Hinter Waid)

Okres: Klatovy

Kategorie: skupina chalup

Rok zániku: 1950-1960

Důvod zániku: vojenský prostor Dobrá voda

Popis

Skupina chalup spadala pod obec Stodůlky, potřebné služby (fara, pošta aj.) byly k dispozici až v 8 km vzdáleném Rejštejně. Po bývalých statcích, které se zde nacházely, nezůstala ani stopa. V minulosti zde také stávala kaplička zasvěcená sv. Martinovi, donedávna ji připomínaly jen zarostlé základy. V roce 2011 se však skupině nadšenců za přispění mnoha dobrovolníků a obce Hartmanice podařilo kapličku obnovit.

Zdroj

  • http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=850,
  • http://www.zanikleobce.cz/chytil.php?chh=pa%9At%EC+zadn%ED,
  • http://www.vitanyhost.cz/su_podzim2012/kaplicka_na%20zadni_paste.pdf

Poloha

Šířka N(Y)° 49.11216    Délka E(X)° 13.46001 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft