Zadní Chalupy (Hinterhäuser)

Okres: Klatovy

Kategorie: Obec

Rok zániku:

Důvod zániku: poválečné vysídlen í, hraniční pásmo

Popis

První zmínka o obci pochází z roku 1701. Obec se postupně rozrůstala a zabydlovala. Roku 1878 zde byla zřízena jednotřídní škola, ve které se vzdělával i klasik šumavské německé literatury Anton Schott. Jeho rodištěm byly v roce 1866 právě Zadní Chalupy. V roce 1921 tu ve 29 domech žilo 150 obyvatel, z toho 140 německé národnosti. Poslední evidence, která proběhla roku 1939, zaznamenala 140 obyvatel. Obec zanikla po druhé světové válce, kdy byla prohlášena za velice zchátralou a vhodnou k demolici. Původní německá škola, která zůstala zachována ve velmi dobrém stavu, byla v roce 1950 předána vojenské správě za účelem rozebrání na stavební materiál. Území bývalé obce pak sloužilo jako hraniční prostor se zákazem vstupu, dnes je součástí přírodní památky Královský hvozd.

Zdroj

  • http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=848,
  • http://www.sumavanet.cz/ki/ha/fr.asp?tab=ki_ha&id=1033&burl=&pt=TUMZ,
  • http://www.bwb-ooe.at/,
  • http://www.zanikleobce.cz/chytil.php?chh=chalupy+zadni

Poloha

Šířka N(Y)° 49.24805    Délka E(X)° 13.09888 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft