Výhledy (Schrollenhaid)

Okres: Klatovy

Kategorie: Osada

Rok zániku: po roce 1945

Důvod zániku: poválečné vysídlení

Popis

Díky poloze zdejší stráně orientované na jih zde bylo o něco příznivější klima pro zemědělství než v nedaleké Horské Kvildě, ke které osada Výhledy odjakživa náležela. Místní zde pěstovali nenáročné zemědělské plodiny i nějaké ovocné stromy. Po vyhnání německých obyvatel políčka osiřela – zarostla či se přeměnila v pastviny a louky. Území nabízí krásné výhledy na vrch Antýgl či Velký a Malý Roklan.

Zdroj

  • http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=4775,
  • http://horskakvilda.eu/is/pesi/vyhledy.htm,
  • http://www.sumavanet.cz/ki/hk/fr.asp?tab=ki_hk&id=1027&burl=&pt=TUMZ

Poloha

Šířka N(Y)° 49.06064    Délka E(X)° 13.53453 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft