Velký Kozí Hřbet (Gross Ziegenruck)

Okres: Klatovy

Kategorie: Osada

Rok zániku: po roce 1945

Důvod zániku: poválečné vysídlení

Popis

Spolu se sousední vsí Malý Kozí Hřbet leží na bývalé Zlaté stezce kašperskohorské. Kvůli epidemii tyfu v r. 1853 zemřela téměř polovina obyvatel obce. Po 2. světové válce se v důsledku vyhnání německých obyvatel začala osada vylidňovat. Dnes je Velký Kozí Hřbet částí města Rejštejn, slouží k rekreaci. Je zde evidováno 12 adres, avšak nikdo tu nežije trvale. V centru osady je obnovená návesní kaple, jejíž poloha byla zakreslena v mapách již v roce 1882. V 50. až 60. letech 20. století zbyly z kaple po požáru pouze obvodové zdi. Kaplička byla znovuvystavěna v letech 2000–2001, nyní vhodně dotváří místní krajinný ráz.

Zdroj

  • http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=14667,
  • http://www.pamatkykasphory.cz/kaplicky/kaple-velky-kozi-hrbet/,
  • http://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%BD_Koz%C3%AD_H%C5%99bet,
  • http://www.sumavanet.cz/ki/re/fr.asp?tab=ki_re&id=1033&burl=&pt=TUMZ,
  • http://zkr.npsumava.cz/oblast-kr/kozi-hrbety-kvc-i/, http://www.kohoutikriz.org/data/w_anderl.php

Poloha

Šířka N(Y)° 49.12147    Délka E(X)° 13.52342 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft