Velký Bor (Grosshaid)

Okres: Klatovy

Kategorie: Obec

Rok zániku: 1950 - 1960

Důvod zániku: vojenský výcvikový prostor Dobrá voda

Popis

Obec se nacházela cca 5 km od Prášil, kam občané docházeli za službami (pošta, telegraf aj.).V roce 1921 zde stálo 68 domů, v nichž žilo 469 obyvatel (z toho 465 Němců). Po válce se území stalo součástí vojenského výcvikového prostoru. Stejně jako jiné obce a osady v hraničním pásmu tak byl Velký Bor odsouzen k zániku. Obec, která disponovala vlastní školou a mlýnem, připomíná jen zbytek kamenného pomníku obětem 1. sv. války a zarostlé základy.

Zdroj

  • http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=825,
  • http://www.turistika.cz/mista/velky-bor,
  • http://www.zanikleobce.cz/chytil.php?chh=bor+velky, publikace: Kolektiv autorů: Šumava. Příroda, historie, život, nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset, 2003.

Poloha

Šířka N(Y)° 49.10217    Délka E(X)° 13.43050 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Velký Bor (Grosshaid)Velký Bor (Grosshaid)Velký Bor (Grosshaid)Velký Bor (Grosshaid)Velký Bor (Grosshaid)Velký Bor (Grosshaid)Velký Bor (Grosshaid)Velký Bor (Grosshaid)Velký Bor (Grosshaid)Velký Bor (Grosshaid)Velký Bor (Grosshaid)Velký Bor (Grosshaid)Velký Bor (Grosshaid)Velký Bor (Grosshaid)Velký Bor (Grosshaid)Velký Bor (Grosshaid)Velký Bor (Grosshaid)Velký Bor (Grosshaid)Velký Bor (Grosshaid)Velký Bor (Grosshaid)Velký Bor (Grosshaid)Velký Bor (Grosshaid)Velký Bor (Grosshaid)Velký Bor (Grosshaid)Velký Bor (Grosshaid)Velký Bor (Grosshaid)Velký Bor (Grosshaid)Velký Bor (Grosshaid)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft