Vchynice-Tetov (Chinitz-Tettau)

Okres: Klatovy

Kategorie: Osada

Rok zániku:

Důvod zániku: po roce 1945

Popis

Obec byla založena roku 1792 při skelné huti. Svůj název získala po rodu Kinských, který ji spolu s přilehlými pozemky vlastnil. V letech 1799–1801 pod osadou probíhala stavba Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu dle návrhu Ing. Josefa Rosenauera. Kanál dlouhý 15,8 km zahrnoval sedm umělých vodních nádrží a umožnil dopravu dřeva z dosud nepřístupných oblastí Šumavy.
V roce 1840, kdy zde ve 39 domech žilo 282 obyvatel, fungovala ve Vchynicích-Tetově tzv. „Wandelschule“. Tato škola neměla svou vlastní budovu, vyučování se každý týden přesouvalo do jiného stavení. Teprve v letech 1884–86 se začalo učit nastálo v chalupě č. 30, poté pak v první vlastní budově v č.p. 64. V roce 1907 se kvůli nedostačující kapacitě stavení přistoupilo k výstavbě nové, dvoutřídní školy, která začala svému účelu sloužit v roce 1910. Obec začala upadat po válce, avšak nezanikla zcela. V roce 2001 zde bylo evidováno 10 trvale žijících obyvatel.

Zdroj

  • http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=819,
  • http://www.sumava.net/kvilda/fr.asp?tab=snet&id=2813&burl= - Hauswaldská kaple,
  • http://www.kohoutikriz.org/data/w_schmiw.php, http://cs.wikipedia.org/wiki/Vchynice-Tetov_I,
  • http://www.npsumava.cz/cz/1129/979/clanek/vchynicko-tetovsky-plavebni-kanal/, http://m.taggmanager.cz/cs/738, http://www.bwb-ooe.at/

Poloha

Šířka N(Y)° 49.04237    Délka E(X)° 13.50157 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft