Rapatice (Rapatitz) také: Rapotice, Rappatitz

Okres: Klatovy

Kategorie: Osada

Rok zániku: po roce 1945

Důvod zániku: poválečné vysídlení

Popis

Osada je prvně zmíněna v roce 1494 jako poplužní dům (statek). V některých podkladech je uvedena pod názvem Rapotice či Rappatitz. V roce 1921 zde stály 4 domy, v nichž žilo 29 Němců a 2 Češi. Osada patřila do katastrálního území Dolejší Krušec. Okresní soud se nacházel v Hartmanicích, fara ve Svatém Modřenci. Zhruba 500 metrů od původní osady stojí jediný původní zachovaný objekt.

Zdroj

  • http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=6203,
  • http://www.zanikleobce.cz/chytil.php?chh=rapatice,
  • http://drobek.svet-stranek.cz/nova-stranka-61909/, http://www.bwb-ooe.at/,

Poloha

Šířka N(Y)° 49.17303    Délka E(X)° 13.48989 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft