Pomezí (Gsenget)

Okres: Klatovy

Kategorie: Osada

Rok zániku:

Důvod zániku: hraniční pásmo

Popis

Tuto dřevařskou osadu založil v roce 1772 hrabě Kinský. U osady se nacházel hraniční most přes Prášilský potok. Cesta mezi Čechy a Bavorskem byla hojně využívaná k dopravě především palivového dříví. Export dříví z Bavorska provozovala hlavně rodina Frischova, která žila ve stavení hned vedle mostu. Ještě v roce 1921 zde v 5 staveních žilo 23 obyvatel (22 Němců a 1 Čech). Po vysídlení po roce 1945 zůstala osada opuštěna. Roku 1997 došlo k znovuotevření opraveného Frischova mostu, který dnes slouží pro pěší a cyklisty.

Zdroj

  • http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=735,
  • http://www.kohoutikriz.org/data/w_anony6.php,
  • http://www.bwb-ooe.at/,
  • http://www.sumavanet.cz/ki/pr/fr.asp?tab=ki_pr&id=1031&burl=&pt=TUMZ, http://www.zanikleobce.cz/chytil.php?chh=gsenget

Poloha

Šířka N(Y)° 49.08283  délka E(X)° 13.35311 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft