Kreuzberg (Křížový vrch)

Okres: Klatovy

Kategorie: Osada

Rok zániku:

Důvod zániku: poválečné vysídlení

Popis

Osada Křížový vrch spadala pod obec Dešenice. Z místní katolické kapličky zůstaly jen trosky z kamenů. V roce 1921 tu žil jeden Čech a devět Němců. V současné době se zde nachází turistické rozcestníky.

Zdroj

  • http://www.zanikleobce.cz/chytil.php?chh=kreuzberg,
  • http://www.znicenekostely.cz/?load=detail&id=16804,
  • http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=10459, http://www.bwb-ooe.at/

Poloha

Šířka N(Y)° 49.25344    Délka E(X)° 13.19417 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft