Josefstadt

Okres: Klatovy

Kategorie: Osada

Rok zániku:

Důvod zániku:

Popis

Kolem roku 1800 byla vybudována osada Josefstadt, kde ve 12–14 jednoduchých domcích žili dřevaři. Ti pracovali pro knížete Schwarzenberga. Osada zřejmě zanikla před rokem 1883. Dnes je možné po důkladném pátrání objevit zbytky některých základových zdí a na staré Březnické cestě podstavec od Trampusova křížku. Křížek zde nechal vybudovat Josef Trampus na počest svého zesnulého otce – revírníka na Březníku – Augustina Trampuse.

Zdroj

  • http://www.ivcajirka.estranky.cz/fotoalbum/2011-sumava/z-modravy-na-breznik-a-modry-sloup-do-sveta-lesnich-samot/,
  • http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=4683

Poloha

Šířka N(Y)° 48.98694    Délka E(X)° 13.47528 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft