Hynkovice (Hinkowitz)

Okres: Klatovy

Kategorie: Osada

Rok zániku: 1945 - 1950

Důvod zániku: poválečné vysídlení

Popis

Jedná se o zcela zničenou osadu, původně spadající pod obec Březí. Roku 1921 zde ve třech domech žilo 14 Němců a 1 Čech.

Zdroj

  • http://www.zanikleobce.cz/chytil.php?chh=hynkovice,
  • http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=6207

Poloha

Šířka N(Y)° 49.27208    Délka E(X)° 13.24767 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft