Hůrka (Hurkenthal) také: Česká Huť

Okres: Klatovy

Kategorie: Osada

Rok zániku: 1950 - 1960

Důvod zániku: poválečné vysídlení, hraniční pásmo

Popis

Sklářská ves Hůrka se nacházela cca 7 km od Železné Rudy. Roku 1732 zde byla založena první sklárna, které se nejprve říkalo Česká huť, později Stará Hůrka. Roku 1766 byla nedaleko založena nová sklárna se zrcadlárnou, místu se začalo říkat Nová Hůrka. Zde vyrobená benátská zrcadla se vyvážela do celého světa. V roce 1789 byl ve středu osady postaven kostel sv. Vincence, ke kterému byla roku 1819 přistavěna štíhlá věž s cibulovitou bání. V kostele se mimo jiné nacházely dva krásné skleněné lustry, dílo místních sklářů. Roku 1820 ve vsi přibyla ještě hřbitovní kaple sv. Kříže. Ta sloužila jako hrobka bohatých sklářských rodin – Abelů a Hafenbrändlů. Byl zde pohřben i otec spisovatele Karla Klostermanna, lékař Josef Klostermann. V Hůrkách se nacházely jak obytné budovy a sklárny, tak i zámeček, hostinec, pošta, dva mlýny, lesovna a hotel U jezera Laka. V roce 1921 zde žilo 369 osob německé národnosti a 5 Čechů. Po odsunu německých obyvatel byla obec vylidněna a začala postupně chátrat. Později byly budovy zničeny vojáky, s výjimkou kaple, která sloužila jako dělostřelecká pozorovatelna. Kostel sv. Vincence byl naposledy využit při natáčení filmu Divá Bára, poté byl odstřelen. Kaple sv. Kříže byla na přelomu 21. století opravena, proto dnes spolu s chráněným stromořadím 116 javorů a lip připomíná původní existenci obce.

Zdroj

  • http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=607, http://slisty.sweb.cz/kostely/hurka.htm,
  • http://cs.wikipedia.org/wiki/H%C5%AFrka_(Pr%C3%A1%C5%A1ily), 
  • http://www.zanikleobce.cz/chytil.php?chh=hurka, http://www.bwb-ooe.at/

Poloha

Šířka N(Y)° 49.12750  délka E(X)° 13.33167 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft