Dvorky (Weber und Lindelhof)

Okres: Klatovy

Kategorie: Osada

Rok zániku:

Důvod zániku:

Popis

Původní název osady byl Webrův a Lindlův dvůr. Název Dvorky byl oficiálně zaveden až několik let po válce. Osada spadala pod Svatou Kateřinu, roku 1921 se zde nacházelo 15 domů, ve kterých žilo 107 obyvatel německé národnosti.

Zdroje

  • http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=558,
  • http://www.zanikleobce.cz/chytil.php?menu=15&chs=632

Poloha

Šířka N(Y)° 49.09772  délka E(X)° 13.37497 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft