Myslív (Schneiderhof)

Okres: Domažlice

Kategorie: Obec

Rok zániku: 1950 - 1960

Důvod zániku: hraniční pásmo

Popis

Obec se nacházela přibližně 2 kilometry západně od Všerub při státních hranicích s Německem. Ves pravděpodobně vznikla v sedmdesátých letech 16. století. V polovině 18. století žilo v obci 20 poddanských rodin. V obci byl chovný rybník, kovárna a mlýn. V roce 1789 tvořilo Myslív 34 usedlostí. V roce 1930 žilo v obci 266 obyvatel německé národnosti a 5 cizinců v 56 usedlostech. Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva se obec dostala do zakázaného pásma, což znamenalo její konec. Dnes obec připomíná pouze rybník, který je napájen z myslívského potoka. V samotné obci se zachoval starý zděný transformátor, který stál v severní části obce. Při cestě na Malý Myslív pak stojí poškozený podstavec starého kříže.

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 1929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa - I. Domažlicko

Poloha

Šířka N(Y)° 49.34364  Délka E(X)° 12.97047 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Myslív (Schneiderhof)Myslív (Schneiderhof)Myslív (Schneiderhof)Myslív (Schneiderhof)Myslív (Schneiderhof)Myslív (Schneiderhof)Myslív (Schneiderhof)Myslív (Schneiderhof)Myslív (Schneiderhof)Myslív (Schneiderhof)Myslív (Schneiderhof)Myslív (Schneiderhof)Myslív (Schneiderhof)Myslív (Schneiderhof)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft