Herštejnské Chalupy/Pozorka (Hersteiner Häuseln)

Okres: Domažlice

Kategorie: Obec

Rok zániku: 1950 - 1960

Důvod zániku: blízkost hraniční pásma (postupně vysídlena)

Popis

První zmínka o osadě je z roku 1697. Chalupy ležely na hřebeni Pivoňských hor nedaleko hradu Starý Hernštejn a v roce 1789 bylo zaznamenáno 9 chalup. O padesát let později již měla osada 12 chalup se 107 obyvateli. Osada spadala pod farnost v Pivoni a v místě byla vystavěna i myslivna. V roce 1896 byla v chalupách zřízena pobočka pivoňské školy, do které r. 1913 docházelo 69 dětí (233 obyvatel).

V roce 1921 bylo zaznamenáno 36 domů a 245 obyvatel a později zde fungoval i hasičský spolek.

Nyní určují místo vsi pouze nepatrné zbytky zdiva a pramen, sevřený do zděné studniční jímky.

(Osada se nazývala také Pozorka. Tímto jménem byla v minulosti značena místa nebezpečná pro provoz na silnicích, ať už z důvodů prudce klesající komunikace, nebo z možnosti přepadení lupiči. Odlehlé místo, kde stávala tato zapomenutá ves, bylo nebezpečné z obou uvedených důvodů.)

Zdroj

Poloha

Šířka N(Y)° 49.48786   délka E(X)° 12.70672 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

 

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft