Frančina Huť (Franzelhutte)

Okres: Domažlice

Kategorie: Obec

Rok zániku: 1950 - 1960

Důvod zániku: hraniční pásmo

Popis

Osada byla založena  roku 1741 jako sklárna Eliášem Zahnem –odtud také první název "Zahnhütte". Huť ležela v příkrém svahu na severním úbočí vrchu Pleš a spadala pod obec Železná. Podle dobové kroniky se jednalo o "ves zcela ukrytou v lesích". Na konci 18. století došlo ke změně názvu obce na Franzelhütte – po majitelce panství Františce Cukrové z Tamfeldu. Huť měla v roce 1911  19 domů a 164 obyvatel. Do školy, která spadala pod obec Železná, chodilo 43 místních dětí. V kronice se píše o jedné trafice. Od počátku 20. století se ves stává oblíbeným výletním místem rekreantů z nedaleké Železné.

V roce 1930 měla Frančina Huť 157 obyvatel, z toho 154 německé národnosti a 3 jiné, kteří obývali 23 usedlostí. Osada byla po válce vysídlena a v roce 1950 srovnána se zemí.

Dnes osadu připomínají základové zdi několika usedlostí a rybník.

Zdroj

Poloha

Šířka N(Y)° 49.55839  délka E(X)° 12.58467 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

 

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft