Železná huť (Eisendorfhutte)

Okres: Domažlice

Kategorie: Obec

Rok zániku: 1950 - 1960

Důvod zániku: hraniční pásmo

Popis

Osada ležela asi 3 km jižně od Železné. Založení sklárny, kolem které osada vznikla, je zmiňováno již v roce 1591, a patří k nejstarším známým hutím v oblasti. Roku 1743 se nájemcem sklárny stává Eliáš Zahn, v 60. letech 18. stol. je sklárna označována jako Neu Zahn Hütte. Prvotní výroba zaměřovala produkci na okenní čočky, průhledné čočky, pivní sklenice. Zdejší skláři byli opravdovými mistry a vyráběli i luxusní zboží: svícny, lustry, vinnéi sklenice s karafami atd. Sklárna byla naposled obnovena v r. 1871, kdy ji měl pronajatou František Schrenk. Kolem r. 1900 byl provoz ve sklárně definitivně zastaven pro nedostatek dřeva. Většina sklářských domků byla rozebrána a znovu postavena v Železné u rybníka v uličce Schneiderlgasse,  zbořeny byly po roce 1945.

V r. 1930 je v Huti uváděno 6 domků a 42 obyvatel německé národnosti.

Dnes se v místě nachází areál opuštěného rekreačního střediska.

Zdroj

Poloha

Šířka N(Y)° 49.56667  délka E(X)° 12.59222 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft