Dolní Huť (Unter Hutten)

Okres: Domažlice

Kategorie: Obec

Rok zániku: 1950 - 1960

Důvod zániku: hraniční pásmo

Popis

Ves byla založena v 18. století rodem Wiedersperger jihozápadně od obce Rybník a vznikla v místech bývalé sklárny. Tato sklárna byla založena před rokem 1750 a fungovala do období kolem roku 1796. Tehdy zde stálo zhruba 30 usedlostí s 294 obyvateli, škola, kaple, dvůr a mlýn. Ve 20. století získávala Dolní Huť podobu letoviska, obklopeného lesy, a byly zde provozovány 3 hostince.

V roce 1930 se ves skládala z 50 domů, v nichž žilo 361 Němců a 21 Čechoslováků. Ves nebyla po válce dosídlena a v 50. letech, kdy tudy byla natažena hraniční signálka, byla srovnána se zemí.

Ve středu zaniklé návsi se rozkládá bažina, která připomíná bývalý návesní rybník. Okolo ní jsou rozesety stopy zdiva jednotlivých budov a cesty jsou dnes již nezřetelné.

Zdroj

Poloha

Šířka N(Y)° 49.48504  délka E(X)° 12.64650 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft