Dianin dvůr (Švarcava)

Okres: Domažlice

Kategorie: Osada

Rok zániku: 1960 - 1970

Důvod zániku: hraniční pásmo

Popis

 V první polovině 17. století je rodem Widersperger založen poplužní dvůr, nejdříve pojmenován po obci Švarcava. Součástí dvora byl ovčín a 65 strychů polí. Po požáru v roce 1812 byl na stejném místě vybudován lovecký zámeček, již pojmenovaný Dianin. Stála zde škola pro děti z Horní a Dolní Huti, Švarcavi a Františkovy studánky. Další majitelé vybudovali koncem 19. století oboru pro danky a jeleny.

Po druhé svět. válce sloužil zámeček jako rota pohraniční stráže a v současnosti zbývají ze zámečku pouze výrazné zříceniny až do výše prvního patra. Ostatní budovy je možné rozpoznat dle základových zdí a terénních nerovností.

Zdroj

Poloha

Šířka N(Y)° 49.48908   délka E(X)° 12.65011 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft