Černá Řeka (Sophienthal)

Okres: Domažlice

Kategorie: Osada

Rok zániku: částečný zánik

Důvod zániku: blízkost hraničního pásma

Popis

Lidové označení místa znělo německy "Schwarzbach" – Černá řeka, a odvozovalo se od jména potoka, na němž osada ležela. Osada byla založena roku 1790 deseti německými osídlenci. V osadě stál mlýn a hostinec (původně se jednalo o myslivnu). V 19. století zde fungovala brusírna skla, která přinesla rozvoj osady až na 27 usedlostí s 278 německy mluvícími obyvateli. Od konce 19 století se Černá řeka proměnila z průmyslové osady na selskou ves a obyvatelstvo se živilo prací v lesích při těžbě a zpracování dřeva a rozvíjela se řemesla.

V současnosti tvoří Černou řeku 23 domů a žije zde 53 obyvatel.   

Zdroj

Poloha

Šířka N(Y)° 49.41882  délka E(X)° 12.73747 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Černá Řeka (Sophienthal)Černá Řeka (Sophienthal)Černá Řeka (Sophienthal)Černá Řeka (Sophienthal)Černá Řeka (Sophienthal)Černá Řeka (Sophienthal)Černá Řeka (Sophienthal)Černá Řeka (Sophienthal)Černá Řeka (Sophienthal)Černá Řeka (Sophienthal)Černá Řeka (Sophienthal)Černá Řeka (Sophienthal)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft