Capartice (Nepomuk)

Okres: Domažlice

Kategorie: Osada

Rok zániku: 1950 - 1960 (část zachována)

Důvod zániku: postupně vysídleno, blízkost hraničního pásma

Popis

Ves byla založena roku 1705 pro 12 dřevorubeckých rodin, které jsem přivedl z Horního Falce Jan hrabě ze Stadionu, aby pro jeho huti, peci a hamry opatřovaly dříví. Původní název byl Nepomuk.  Tento název se příliš neujal a mezi českými sousedy a chodskými sedláky se užívalo pro označení bezzemků, snažících se urvat kamenitému lesu kousek políčka či loučky. Pozemkáři nebo také caparti, od toho vzniklo označení Capartice (tapart/capart). V 17.–18. stoletíoznačovaly roztrhaný, otřepaný šat; obrazně vše chatrné a maličké (např. i děti).

Kolem roku 1921 žilo v Caparticích 209 obyvatel, 181 Němců a 22 Čechů. Po válce původní německé obyvatelstvo nahradili noví osídlenci, kteří sem přišli kvůli získání vlastní půdy. V průběhu 50. let jim byla půda zabavována a nastal výrazný odliv osídlenců zpět do vnitrozemí. Koncem 50. let došlo v Caparticích ke zboření většiny nemovitostí, vč. kapličky (v r. 1897 zapsána do pozemkové knihy jako „Nepokum capelle" a v roce 2008 byla na původním místě obnovena).

V 70. letech se začaly budovat chaty a tím vznikl základ pro rekreační využívání oblasti.    

Zdroj

Poloha

Šířka N(Y)° 49.41717  délka E(X)° 12.79053 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

 

Capartice (Nepomuk)Capartice (Nepomuk)Capartice (Nepomuk)Capartice (Nepomuk)Capartice (Nepomuk)Capartice (Nepomuk)Capartice (Nepomuk)Capartice (Nepomuk)Capartice (Nepomuk)Capartice (Nepomuk)Capartice (Nepomuk)Capartice (Nepomuk)Capartice (Nepomuk)Capartice (Nepomuk)Capartice (Nepomuk)Capartice (Nepomuk)Capartice (Nepomuk)Capartice (Nepomuk)Capartice (Nepomuk)Capartice (Nepomuk)Capartice (Nepomuk)Capartice (Nepomuk)Capartice (Nepomuk)Capartice (Nepomuk)Capartice (Nepomuk)Capartice (Nepomuk)Capartice (Nepomuk)Capartice (Nepomuk)Capartice (Nepomuk)Capartice (Nepomuk)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft