Bernštejn (Bernstein)

Okres: Domažlice

Kategorie: Obec

Rok zániku: 1950 - 1960

Důvod zániku: hraniční pásmo

Popis

Obec Bernstein ležela při okraji lesa asi 1,5 km záp. nad obcí Rybník. Osaba vznikla kolem ospodářského dvora a hájovny založeným kome roku 1670 a  čítala 17 stavení. Po válce ji ž nebolo dosídlována  a v 50. letech byla zničena kvůli zřizování hraničního pásma.

Jižní část vsi dnes zaujímá pustnoucí areál bývalé roty Pohlraniční stráže, kolem kterého vedly od 70. let příhraniční zátarasy, který je aktuálně využívám pro léčebnu drově závislých osob. V severní části je možné nalézt zbytky základů některých staveb. Pod dvěma starými lipami je možné nalézt tabulku, kterou sem umístil jeden z bývalých osadníků, připomíná místo kde stával jeho dům. 

Zdroj

Poloha

Šířka N(Y)° 49.50772   délka E(X)° 12.65811 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

 

 

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft