Bedřichov (Friedrichshof)

Okres: Domažlice

Kategorie: Osada

Rok zániku: po 1945

Důvod zániku: nedostatečné dosídlení; blízskost hraničního pásma

Popis

Bedřichov je dnes prakticky zaniklá osada, která stávala asi 500m jv. od obce Rybník na pravém břehu Radbuzy při silnici na Závist. První zmínky o osadě jsou z r. 1734.

Před 2. svět. válkou zde stálo 17 domů a žilo zde 252 obyvatel (250 Němců, 2 Čechoslováci). Administrativně patřila osada pod obec Závist, na jejímž katastru Bedřichov ležel. Osada zanikla kvůli nedostatečnému dosídlení a blízkosti hraničního pásma.

Posledním připomínkou osady je dnes jeden opuštěný dům nedaleko křižovatky silnic na Šidlákov a Závist. Základy další domů jsou znatelné ve stromoví při silnici k Rybníku.   

Zdroj

Poloha

Šířka N(Y)° 49.50597  délka E(X)° 12.68197 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

 

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft