Velký Horšín (Grossgorschin)

Okres: Domažlice

Kategorie: Obec

Rok zániku: po 1950

Důvod zániku: hraniční pásmo

Popis

Velký Horšín se nacházel mezi obcemi Ostrov a Rybníky.

Obec je prvně zmíněna v roce 1579 při hraničních sporech mezi Chody a přimdskými Švamberky nebo mutěnínskými Vidršpergáry, jejichž panství zde hraničila. V roce 1644 jsou při dělení vidršpergárského panství poprvé zmiňovány vsi Velký a Malý Horšín. V roce 1654 žilo ve vsi šest poddanských rodin. V roce 1673 jsou ve Velkém Horšíně uváděny čtyři pustá stavení, což má za následek třicetiletá válka. Více jak o osmdesát let později v roce 1757 žilo v obci 55 poddaných, které živila pole a práce v lese. V roce 1789 měla obec 12 usedlostí. V roce 1839 je zde zmiňováno také 12 usedlostí, v nichž žilo 90 lidí. V roce 1921 tu ve 14 domech žilo 81 obyvatel německé národnosti. Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva byla obec částečně doosídlena, začátkem padesátých let ale byla obec určena k demolici.

Dodnes se zachovaly zbytky některých stavení a rybník, kolem něhož obec stála.   

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa - I. Domažlicko

  • http://www.zanikleobce.cz

Poloha

Šířka N(Y)° 49.52956  délka E(X)° 12.68817 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft