Valtířov (Waltersgrün)

Okres: Domažlice

Kategorie: Obec

Rok zániku: 1954

Důvod zániku: hraniční pásmo

Popis

Valtířov se nacházel přibližně 3 kilometry západně od Nového Kramolína při silnici do Nemanic.

Obec je poprvé zmiňována již ve falsu listiny odkazující se k roku 1115, kterou panovník Vladislav I. daroval Valtířov i další vsi klášteru v Kladrubech. V roce 1186 ves získalo pražské biskupství. Následně patřila ves schönthalskému klášteru (1270), roku 1358 držel ves Dobrohost z Mělnice a roku 1373 Zdeněk z Herštejna. Koncem 14. století obec připadla klášteru augustiniánů na Pivoni. Pravděpodobně za husitských válek ves zanikla, neboť roku 1573 je Valtířov uváděn jako pustý. K novému založení Valtířova dochází kolem roku 1695. Ves je stále ve vlastnictví kláštera v Pivoni. V roce 1757 měla obec 111 obyvatel. V roce 1789 bylo ve vsi 37 domů, v roce 1839 45 domů a 334 obyvatel. V roce 1930 měl Valtířov 61 domů, v nichž žilo 273 obyvatel (z toho 264 německé národnosti). Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva se obec ocitla v hraničním pásmu, což znamenalo její konec. Oficiálně byla obec zničena roku 1954.

V současné době obec připomíná pouze návesní rybník, zbytky základů domů, obnovený kovový kříž zasazený do kamenného sloupku a česko-německý památník.   

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa - I. Domažlicko

  • http://www.zanikleobce.cz

Poloha

Šířka N(Y)° 49.47231  délka E(X)° 12.76225 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft