Valdorf (Walddorf)

Okres: Domažlice

Kategorie: Osada

Rok zániku: po 1945

Důvod zániku: postupně vysídlena

Popis

Valdorf je jednou z řady vsí, které vznikly v souvislosti se sklářskou výrobou.

Místní sklářská huť byla založena 1696. Později se tato sklárna také nazývala Weisse Hütte, protože se v ní vyrábělo bílé tabulkové sklo. Nejstarší zmínky o vsi Valdorfu jsou z roku 1757 z tereziánského katastru. Podle tohoto pramenu ves vznikla kolem roku 1690. V roce 1757 bylo v osadě 14 domů lesních dělníků a sklářů. V roce 1839 v osadě stálo 19 domků, panská hájovna a žilo zde 161 lidí. V roce 1921 tvořilo osadu 27 domů, v nichž žilo 200 obyvatel (194 německé národnosti) a v roce 1930 28 domů se 176 obyvateli. Po druhé světové válce byli původní obyvatelé vysídleni a ves zanikla.

Dnes vede územím bývalé obce cyklistická stezka a v místě osady se nachází cyklistické odpočívadlo. Bývalou osadu připomínají kamenné zbytky základů domů.   

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa - I. Domažlicko

  • http://www.zanikleobce.cz

Poloha

Šířka N(Y)° 49.56896  délka E(X)° 12.61942 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft