Václav (Wenzelsdorf)

Okres: Domažlice

Kategorie: Osada

Rok zániku: 1950

Důvod zániku: hraniční pásmo

Popis

Osada ležela mezi vrchy Zvon a Malý Zvon přibližně 3 kilomentry severozápadně od obce Rybník.

První zmínka o lokalitě, kde se osada nacházela, je z roku 1763. Stál zde objekt pro ustájení dobytka a později malý hospodářský dvůr svatokřížského panství. Tehdy se lokalita nazývala Galthofhäussel. Po rozprodeji dvora i okolních pozemků zde vznikla osada, která dostala své jméno po svém zakladateli a majiteli panství Václavu Kocovi z Dobrše. V roce 1839 měla osada 28 usedlostí a 321 obyvatel. V roce 1913 měla osada i s místní částí Rabov (Rappauf) 61 domů a žilo zde 453 obyvatel (kromě jednoho německé národnosti). Osada správně spadala pod nedalekou obec Pleš, která dnes již neexistuje. Po druhé světové válce byli němečtí obyvatelé odsunuti a v padesátých letech byla osada zlikvidována, protože spadala do hraničního pásma. Na místě osady byla v osmdesátých letech minulého století zřízena rota pohraniční stráže a dodnes je zde opuštěný areál kasáren.

Osadu Václav a Rabov připomíná pietní pomníček s křížem.   

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa - I. Domažlicko

  • http://www.zanikleobce.cz

Poloha

Šířka N(Y)° 49.53775  délka E(X)° 12.62994 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft