Švarcava (Schwarzau)

Okres: Domažlice

Kategorie: Osada

Rok zániku: 1950

Důvod zániku: hraniční pásmo

Popis

Osada ležela jižně od Všerub těsně při státní hranici. Osadou procházela cesta ze Všerub do dnes již také zaniklé vsi Heuhof (Sruby).

V roce 1930 stálo v osadě 13 domů, v nichž žilo 65 obyvatel. Po druhé světové válce a odsunu německých obyvatel se osada stala součástí hraničního pásma. V roce 1950 byla Švarcava srovnána se zemí.   

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa - I. Domažlicko

  • http://www.zanikleobce.cz

Poloha

Šířka N(Y)° 49.32561  délka E(X)° 12.99039 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft