Švarcava (Schwarzach)

Okres: Domažlice

Kategorie: Obec

Rok zániku: 

Důvod zániku: hraniční pásmo

Popis

Obec Švarcava ležela na česko-německé hranici jihozápadně od obce Rybník.

Poprvé je obec zmiňována na mapě z roku 1626, kde je označena jako česká celnice. V polovině 17. století zde byla vybudována hospoda, která sloužila jako mýtnice na řezenské cestě (významná středověká cesta, která vedla z Prahy do Řezna). Postupně pak přibývaly další usedlosti. Od roku 1677 bydlel ve vsi i panský myslivec. V roce 1757 žilo ve Švarcavě 31 obyvatel. V roce 1839 pak v obci stálo 15 domů, v nichž žilo 134 obyvatel. V roce 1899 obec zasáhl veliký požár, který zničil téměř celou dřevěnou zástavbu obce. Vesnice pak byla obnovena a většinu zástavby tvořila již zástavba zděná. Od roku 1825 až do zániku obce zde sídlil celní úřad. V roce 1904 byl ve Švarcavě otevřen poštovní úřad. V roce 1930 měla obec 19 usedlostí, v nichž žilo 18 obyvatel české a 47 obyvatel německé národnosti. Po druhé světové válce a odsunu původního německého obyvatelstva se stala lokalita obce součástí hraničního pásma, což pro Švarcavu znamenalo konec její existence.

V současnosti obec Schwarzach existuje pouze na německé straně hranice. Z české části se nedochovalo nic, pouze pomníček Josefu Oczkovi, členu československé finanční stráže, který zde padl v roce 1938. V devadesátých letech byl u Švarcavy obnoven hraniční přechod, který slouží turistům a cykloturistům.   

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa - I. Domažlicko

  • http://www.zanikleobce.cz

Poloha

Šířka N(Y)° 49.48908  délka E(X)° 12.65011 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft