Štráská Huť (Strasshütten)

Okres: Domažlice

Kategorie: Osada

Rok zániku: po 1945

Důvod zániku: hraniční pásmo

Popis

Štráská Huť se nacházela v lesích mezi dnes již zaniklou obcí Pleš a obcí Rybník.

Osada byla pravděpodobně založena Volfem Jáchymem Lamingenem v roce 1580 První zmínky v munětínských matrikách jsou z roku 1629. Zdejší sklárna fungovala až do roku 1840, vyrábělo se zde především zrcadlové sklo, malé skleněné tabulky a čočky do oken. V blízkém okolí sklárny v průběhu její činnosti vyrostlo několik domků a doprovodné provozy sklárny. V roce 1837 je v osadě uváděno 8 domů obydlených 136 obyvateli. Po ukončení provozu sklárny se osada stojící uprostřed lesů rychle vylidnila. V roce 1913 zde již ve dvou domech žilo pouze 9 lidí, v roce 1930 v jednom domě čtyři lidi. V roce 1945 žil ve Štráské Huti pouze hajný Josef Wild se svou rodinou. Po druhé světové válce osada definitivně zaniká, ale i v současnosti zde lze najít důkazy někdejší sklářské činnosti.   

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa - I. Domažlicko

  • http://www.zanikleobce.cz

Poloha

Šířka N(Y)° 49.53100  délka E(X)° 12.65058 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft