Šnory (Kohlstätten)

Okres: Domažlice

Kategorie: Osada

Rok zániku: po 1945

Důvod zániku: postupně vysídlena

Popis

Osada se nacházela přibližně tři kilometry jižně od Tlumačova poblíž staré obchodní stezky Domažlice-Furth im Wald.

Osada byla založena pravděpodobně v roce 1711, první historická zpráva se vztahuje k roku 1724. Šnory byly uhlířskou vsí, jak již její německý název napovídá. V roce 1789 bylo v osadě šest chalup. V roce 1839 pak měly Šnory 20 domů, v nichž žilo 222 obyvatel. Před druhou světovou válkou v roce 1930 žilo v osadě ve 23 usedlostech 107 obyvatel německé a 1 obyvatel české národnosti. Po druhé světové válce a odsunu původního německého obyvatelstva ves postupně zaniká.

Dnes osadu připomínají dva křížky, které je možné vidět na turistické stezce, procházející areálem bývalé vsi. Nedaleko od křížků stojí poslední samota, která kdysi pod osadu patřila.   

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa - I. Domažlicko

  • http://www.zanikleobce.cz

Poloha

Šířka N(Y)° 49.38222  délka E(X)° 12.89889 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft