Studánky (Kaltenbrunn)

Okres: Domažlice

Kategorie: Obec

Rok zániku: postupně po roce 1945

Důvod zániku: zničena částečně

Popis

Studánky leží asi tři kilometry severovýchodně od Všerub.

V roce1921 žilo v obci v 18 usedlostech 97 obyvatel německé národnosti. Po druhé světové válce a odsunu původního německého obyvatelstva již nikdy obec nebyla úplně doosídlena. V roce 1961 obec poničila větrná smršť, což byl fatální zásah do života bývalé obce.

Dnes tvoří Studánky tři domy, v nichž v roce 2001 žili dva obyvatelé.   

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • http://www.zanikleobce.cz

Poloha

Šířka N(Y)° 49.36225  délka E(X)° 12.99214 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft