Stará Huť (Althütten)

Okres: Domažlice

Kategorie: Osada

Rok zániku: 1950 - 1960

Důvod zániku: hraniční pásmo

Popis

Stará Huť se nacházela necelé dva kilometry severně od obce Rybník. Osada byla pojmenována po nejstarší známé sklárně Českého Lesa, kterou založili Švamberkové.

Sklářská huť byla založena krátce po roce 1560 v lesích na úpatí Železné hory. K huti patřily chalupy, mlýn, potok, louky, rybníčky i les Železná hora. Nicméně na počátku 17. století sklárna končí a celá lokalita pustne. Podle záznamů zde až do konce 18. století funguje pouze mlýn a pila. K obnově osídlení na Staré Huti dochází od druhé poloviny 18. století. V roce 1789 zde stálo 11 usedlostí a do roku 1839 se jejich počet zvýšil na 34 usedlostí, obydlených 283 obyvateli. Od roku 1772 do roku 1820 zde byla stanice hraniční ostrahy. V roce 1930 měla Stará Huť 397 německých a 32 českých obyvatel, kteří žili v 58 domech. Po druhé světové válce část vsi spadla do zakázaného pásma a část obce do pásma hraničního, což znamenalo její zánik.   

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa - I. Domažlicko

  • http://www.zanikleobce.cz

Poloha

Šířka N(Y)° 49.52844  délka E(X)° 12.67514 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft