Sruby (Heuhof)

Okres: Domažlice

Kategorie: Obec

Rok zániku: 1955

Důvod zániku: hraniční pásmo

Popis

Obec se nacházela přibližně čtyři kilometry jihovýchodně od Všerub v údolí říčky Kouby při státní hranici s Německem. Po celou existenci obec patřila střídavě do Bavorska a střídavě do Čech.

Obec podle německých pramenů vznikla již někdy za vlády pánů z Bogenu mezi léty 10861242. Nicméně nejstarší zmínka o obci pochází až z roku 1514. V roce 1518 jsou v obci zmiňovány tři selské dvory a dva půllánní dvory. Ve druhé polovině 18. století v obci bylo pět hospodářských dvorů. V roce 1838 žilo ve Srubech 73 obyvatel ve dvanácti usedlostech. Před druhou světovou válkou měla obec i se samotou Staumühle 21 domů, v nichž žilo 147 obyvatel německé a 7 české národnosti a 3i cizinci. Po druhé světové válce se obec ocitla v zakázaném pásmu a vesnice byla zlikvidována.

Do současnosti se zachovaly pouze dva objekty, které používala rota pohraniční stráže.   

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa - I. Domažlicko

  • http://www.zanikleobce.cz

Poloha

Šířka N(Y)° 49.31453  délka E(X)° 13.00867 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft