Slatiny (Traxelmoos)

Okres: Domažlice

Kategorie: Obec

Rok zániku: 1950 - 1960

Důvod zániku: hraniční pásmo

Popis

Slatina ležela přibližně jeden kilometr jihozápadně od osady Maxov při státních hranicích.

Obec vznikla někdy mezi léty 17031710. V roce 1757 zde žilo pět osadníků. V roce 1839 již v obci žije 58 lidí v šesti usedlostech. Roku 1930 bylo k obci započteno 7 domů, v nichž žilo 33 obyvatel (až na jednoho německé národnosti). Po druhé světové válce se obec ocitla v zakázaném pásmu, což znamenalo její likvidaci.

Dnes je místo, kde obec stála, přeměněno na pole a louky. Slatiny dnes připomíná pouze kamenný podstavec křížku datovaný letopočtem 1871.   

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa - I. Domažlicko

  • http://www.zanikleobce.cz

Poloha

Šířka N(Y)° 49.34758  délka E(X)° 12.91771 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft