Skláře (Glaserau)

Okres: Domažlice

Kategorie: Osada

Rok zániku: 1950 - 1960

Důvod zániku: postupně vysídlena po roce 1945

Popis

Osada se nacházela přibližně jeden kilometr jihovýchodně od obce Pivoň. Ves, jak už její název napovídá, vznikla při skelné huti či na místě bývalé sklárny. Osada byla majetkem pivoňského kláštera.

První zmínka o Sklářích je z roku 1586. Osada je zde nazývána ve tvaru "mezi grunty vsi sklaržskymy". Další zmínka o vsi Sklarz je z roku 1598. Název Glaserau se objevuje až roku 1654, kdy v obci žilo pět sedláků. V roce 1757 tvořilo osadu devět poddanských rodin. Vzhledem k nepříliš kvalitní půdě, která místní osadníky sotva uživila, se osada příliš nerozšiřovala. V roce 1839 žilo ve Sklářích 96 osadníků v 17 usedlostech. V roce 1930 pak 80 osadníků (76 německé národnosti) žilo v 16 domech. Po válce a odsunu původních německých obyvatel začala osada pustnout. Ještě v sedmdesátých letech minulého století bylo ve Sklářích zachováno 45 zemědělských objektů, které využívali mimo jiné jako své útočiště trampové. I tyto objekty ale byly zbořeny. 

Dodnes se zachovaly kamenné zbytky jednotlivých domů a dva křížky na kamenných sloupcích.   

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa - I. Domažlicko

  • http://www.zanikleobce.cz

Poloha

Šířka N(Y)° 49.47725  délka E(X)° 12.74817 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft