Sezemín (Zeisermühl)

Okres: Domažlice

Kategorie: Osada

Rok zániku: zanikla částečně

Důvod zániku: postupně vysídlena po roce 1945

Popis

Částečně zaniklá osada se nachází přibližně pět kilometrů západně od Poběžovic.

V roce 1921 žilo v osadě 119 obyvatel německé národnosti v 19 usedlostech.

Dnes jsou zde evidovány čtyři adresy a v roce 2001 zde byli hlášeni čtyři obyvatelé.   

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • http://www.zanikleobce.cz

Poloha

Šířka N(Y)° 49.50003  délka E(X)° 12.73908 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft