Růžov (Rosendorf)

Okres: Domažlice

Kategorie: Osada

Rok zániku: po 1945

Důvod zániku: postupně vysídlena

Popis

Osada ležela přibližně tři kilometry jihozápadně od Bělé nad Radbuzou. Růžov byl založen pravděpodobně v roce 1735.

V roce 1839 stálo ve vsi 11 domů, ve kterých žilo 84 obyvatel. V roce 1930 měl Růžov 15 domů, ve kterých žilo 89 obyvatel německé národnosti. Po druhé světové válce byli němečtí obyvatelé odsunuti a vzhledem k své odlehlosti už nebyla ves znovu osídlena. Domy z Růžova tak byly rozebrány na stavební materiál.

Dodnes se zachoval náhon i kamenné zbytky Rosendorfského mlýna a kamenné zbytky domů (včetně sklepů a studní), podle kterých je patrný i někdejší reliéf osady.   

Zdroj

  • Chytilův místopis ČSR (2. aktulizované vydání z roku 929), vydal: Alois Chytil (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus)
  • Zdeněk Procházka, Putování po zaniklých místech Českého lesa - I. Domažlicko

  • http://www.zanikleobce.cz

Poloha

Šířka N(Y)° 49.57544  délka E(X)° 12.68609 (GPS)

Mapa ()

Fotografie (dobové / současné)

Spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko Investice do Vaší budoucnosti 

Kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit Ziel 3 Freistaat Bayern – Tschechische Republik Investition in Ihre Zukunft